Lesarbrev: Om Verftsvegen

Eg las det Stordront.no skreiv om ovannemnde veg. I godkjent trafikksikringsplan ligg det krav om at heile Verftsvegen vert riksveg (delstrekning E 39).I høyringa kom det ingen merknader til dette,korkje frå Statens vegvesen eller Vestland fylkeskommune. Ein …

Les meir