Den utrulege skituren frå Voss til Røsbøvikjo

Nora Marie med skia frå Voss –  som vart funnen i stranda på Viksanden.

Korleis kan ei Åsnes barneski med langrennsbinding koma seg frå Voss til badestranda Vikasanden på Huglo, mutt åleine? Dette var spørsmålet familie på påskevandring stilte seg etter det spennande funnet.  På skia var eit lite klistermerke med eigarnamn og  telefonnummer, og  via mobil vart  fotodokumentert sms sendt i austeveg til Vosse-bygda.  – Kjenner de att denne skia, var spørsmålet. – No fekk me eit mysterium å oppklara, var straks-svaret.

Etter ei nærare undersøking  kom det fram at barneskia hadde lege i ein «skiboks» som bles av taket på ein bil då denne køyrde over Hardangerbrua ein dag med ekstra sterke vindkast.  Vidare blir det teori:  I samanstøyt med sjøen har boksen opna seg og ski har kome på rek og har så følgt straumane ut Hardangerfjorden  til møte med straumane i Langenuen. Som så har ført  skia inn i Røsbøvikjo og på land  på  Vikasanden.