Sterk trong for ifyll her!

Trong for ifyll snarast. (Foto: Steinar Hystad)

Vonleg har entreprenøren som har tilsynet med Rommetveitvegen, ei vaksen bøtte asfalt på lur og kan slik ta ei hurtigutrykking til  Sævarhagen. Like nord for haldeplassen  for nordgåande buss har det laga seg eit  irriterande djupt hol i sørgåande vegbane, som kvar den sjåfør som held sida si køyrer i fare for å dumpa nedi. Med påfølgjande smell og ubehag i cupe’en.