Tre lokale verksemder miljøsertifiserte

Sunnhordland distribusjon, ved Øyvind Havn, mottek diplom for miljøfyrtårnsertifisering frå ordførar Sigbjørn Framnes. (Foto: Torill Elen Rønnekleiv)

(Merk: Denne saka er henta frå Stord kommune sine heimesider etter avtale)

I kommunestyret 25.04.2024 var det utdeling av diplom til tre lokale verksemder som har blitt miljøsertifiserte.

Dei tre verksemdene er:

  • Engelsen anlegg
  • Byggern, avdeling Stord
  • Sunnhordland distribusjon

Morten Isdahl Halhjem, frå Engelsen anlegg, Per Morten Marthinussen, frå Byggern avdeling Stord, og Øyvind Havn, frå Sunnhordland distribusjon var tilstades i kommunestyremøtet torsdag 25.04.2024. Dei fekk utdelt blomebukett og diplom frå ordførar Sigbjørn Framnes.

Byggern avd. Stord, ved Per Morten Marthinussen, mottek diplom for miljøfyrtårnsertifisering frå ordførar Sigbjørn Framnes. (Foto: Torill Elen Rønnekleiv)
Om sertifiseringa

Stiftinga Miljøfyrtårn står bak sertifiseringsordninga. Målet er at verksemdene skal driva lønsamt og miljøvenleg. Ordninga vert støtta og anbefalt av Miljøverndepartementet.  

For å bli sertifiserte må verksemdene møta strenge krav til miljøstandard og rutinar innan tema som: 

  • arbeidsmiljø
  • innkjøp
  • energi
  • transport
  • avfall
  • utslepp
  • estetikk
Engelsen anlegg, ved Morten Isdahl Halhjem, mottek diplom for miljøfyrtårnsertifisering frå ordførar Sigbjørn Framnes. (Foto: Torill Elen Rønnekleiv)