Ein s er nok.

Ein s er nok i Hystadøyane.

Stord kommune ber om forslag til namn på  vegar og geografiske område. I kunngjeringa på kommunen i eiga heimeside er det gode kart  som viser kva området som formelt no skal døypast:  – Eitt  i fjellheimen vår og eit område i innseglinga til Leirvik. I begge område er det hytter som treng  adresse i gjeven tilfelle.

I kunngjeringa har Husøy, Valøy, Midtøy og Ytstøy får  samlenamnet Hysstadøyane. Det har resultert i respons frå lokalt hald, frå ein som meiner øyane utfor Hystad bør ha namnet  Hystadøyane (med ein s).