Attegløymsla?

Har lege ei stund i vegkanten i Øvre Borggata. (Foto: Steinar Hystad)

To skilt som varslar pågåande arbeid og smalare veg, har i lengre tid lege tett i vegbanen i  Øvre Borggata.  Eitt ved Ungdomshallen  og eitt ved  Turnhallen,  ved overgangen til  Risangården. Det er eit heil tid sidan det var anleggsarbeid  i området, og  difor kan det vera rimeleg grunn til å tru at skilta er attgløymde. Stordront.no vågar seg frampå med tipset om kvar dei er å finna.