Stundar igjen til God Helg

Det ruslar mot jul og lys skal tennast, men enno går det eit par helga før me er  i advent.  Med julaftan på ein søndag, er det i år slik laga at alle  adventsøndagane kjem i desember.   Men det skal gå fint.

På side 270 i Band I  av Stord bygdebok (1972) har Ola Høyland samla ordtak. Derfrå låner med denne buketten:

– Da va næme greier, sa guten, jento vart me’ badn.

– Da e alt på fram, sa ma’n, han datt håvestupa.

– Den ma’n e’ lagleg so samstava’ me’ meg.

– Ein ska ’kje stiga lenger enn staven røkke  

– Han slipa ‘kje utan vatn, den kar’n. (Om ein som reknar seg god betaling.)

Nokre ord som alt i for 50 år sidan var på veg ut av stordamålet:

Avmjåkka = mjå, spe, spinkel.

Avunda – misunna

Beduftig =omstendeleg, vidløftig, trykkja godt om seg

Beflitta = gjera seg føre

Beina = tenesta (be om ei beina)