Utval og formannskap i Fitjar

Fitjar Rådhus (Ill. foto: Steinar Hystad)

Nyvalte Fitjar kommunestyre hadde sitt konstituerande møte 25. oktober, med val av ordførar Wenche Tislevoll og medlemer til medlemer til formannskapet og viktige utval.

Samansettinga vart slik:

Formannskapet: Wenche Tislevoll (H), Gisle Levåg (H), Sigurd Andre Maraas (FRP), Rune Helland (KRF) og Jarle K. Helland (AP)

Kontrollutvalet: Kjell Aleksander Skogsrud (AP) leiar, Karen Elisabet Sæbø (SP) nesteleiar, Bjørg Tislevoll (H), Johan Ove Sørfonn (INP), Rolf Atle Rolfsnes (KRF)

Utval for plan og miljø: Jo Kjetil Strand (FRP) leiar, Bente Karin Isdahl (H) nestleiar,  Geir Arne Isdahl (INP),  Kristian Skumsnes (SP) og Harald Rydland (KRF)

Utval for oppvekst og omsorg: Ragnhild Prestbø (H) leiar, Geirmund Aga (H) nestleiar,  Karen Marie Sætre (KRF), Angunn Bårdsen (AP) Julian Drivenes Helland (FRP)