Peikar mot eigedomsskatten?

I enden av regnbogen ligg eigedomsskatten… (Foto: Privat)

– Det heiter vel at det skal liggja ein skatt ved enden av regnbogen. Kanskje det er den kommunale eigedomsskatten det er tale om, undrar lesaren, som har sendt stordront ovanståande bilete. I budsjettet for neste år er det forslag om å redusera botnfrådraget slik at skatten frå eigedomane innan kommunegrensene vil gje fleire millionar til rådvelde  for fellesskapet.