Universelt hinder på turvegen

Har lagt seg som sperre over turvegen. (Foto: Steinar Hystad)

I finveret søndag var det som vanleg stor  trafikk av gåande på turvegen langs  Frugardselva og Ådlandsvatnet. Men for dei som trilla tur,   var det eitt kome til eit  universelt hinder: – Eit lang og tung lauvtre hadde falle rett over vegen  i området ved Gildeskålsbakken.  Treet er for stort å prøva fjerna utan tyngre hjelpemiddel,  så tips blir me dette sendt «rette instans» om å ta ein  tur med motorsaga snarast.

PS: Sjå gjerne etter om det bør felles nokre fleire tre langs nedre del av turvegen.  Eit par av dei står i trugande vinkel.