Ferist-flytting på Ådlandsvegen

Den nye ferista er plassert nærare jordbrukarealet på Ådland. (Foto: Steinar Hystad)

Skulle du lura på kvifor øvste ferista  på Ådlandsvegen har fått ny plassering, er den gode forklaring  frå kommunalt vegmynde Anne Randi Naurstad slik:

– I samband med utskifting av den gamle ferista, vart det vurdert som meir hensiktsmessig at ny ferist vart plassert i grensa mellom landbrukseigedomen og tilgrensande bustadeigedomar.

Gropa der den tidlegare rista stod er fylt i og asfaltert. (Foto: Steinar Hystad)