Kvitt på toppane

– Og kanskje var det dei som kjende då på jikto, at tempen fall og snøen viste seg  her vestafjells? (Foto: Steinar Hystad)

For 2023 noterer med 15. oktober som dato for første haustlege snødett i Stordfjellet. (Storafjedle, som nokon meiner det skal uttalast.)

Snøen la seg til frå rundt 500 meter oppover, men noko særleg til skiføra  såg det ikkje ut til å vera.  Førebels.