Oma leverte redningskryssaren «Olav V»

Kronprinsesse Sonja, disponent og båtbyggjar Gunnar Oma og kong Olav V i Stavanger 1982. (Foto: Tor Resser)

TILBAKEBLIKK:  Dronning  Sonja, hadde tittelen kronprinsesse, då ho 23. august i 1982 døypte nyaste tilveksten til Redningsselskapet; – redningskryssaren «Olav V». Dette skjedde ved kai i Stavanger, der kong Olav V  var sjølvskriven gjest.

«Olav V» var med sine 90 fot, største båten som til då var bygt i aluminium ved Oma Baatbyggeri AS på Stord.  – Eit sveinestrykkje  for verksemda vår, sa disponent Gunnar  Oma under festmiddagen etter dåpsseremonien. Det vanka mykje ros for godt arbeid.