Klart for Huglamesse

Huglamesse 21. oktober.  

13 utstillarar blir med og dermed kan det aktive Huglo Bygdekvinnelag garantera  variert og godt vareutval når det blir invitert til årets haustmesse/marknad i   gamle skulehuset.  Bygget er omdøypt til  Huglo Bygdahus og det er i  gymnastikksalen det blir rigga til  messe  laurdag 21. oktober (frå 1200 til 1500).  Bygdekvinnelaget tipsar om både markens grøde og  julegåveidear  på marknadsborda. Som vanen er på den gilde øya når godtfolk samlast, blir det lagt opp til kafè med god bakst og drikke. . – Ta turen,  og hugsa: – ferja over Nuen er gratis å bruka.