Har fiksa  «Førlandsdumpen»

Den trasige «Førlandsdumpen» er retta opp. (Foto: Steinar Hystad)

Kore mange ti-tusenvis av sør-rullande bilar på E39, store som små, som har fått seg ein ukjekk dump like før  Førlandskrysset siste åra, er vondt å seia sikkert. Men talet er høgt.  Og dumpen har vore omtalt her på Stordront.no eit par gongen, inkludert sterk  bøn til Statens Vegvesen som eigar, om å få  orden på tilhøva.  No er det gjort.  Dumpen er ifylt.  Det same vil skje med  dumpen på E39  ved Litlabøkrysset på Lønninga.

Dermed  –  fortener etaten ros og takk.