Sterk Stord-kasting  i Albir

Boccia laget frå Stord innleia haustsesongen ved sjømannskyrkja i Albir: (f.v.) framme  Trond Sandvik og Olav Skorpen,  (ståande) Per Svein Saxeid, Gro Lund Skorpen,  Randi Kalve, Bård Kalve,  Anne Brandvik  Nilsen og Odd Einar Nilsen. (Foto: Steinar Hystad)

Så stor var delegasjonen frå Herlege Stordøy, at utsendingane  frå bykommunen vart tildelt eigen bane då boccia-haustsesongen sist veke starta opp på Sjømannskyrkja  i Albir.  På nabobanen samlast kastarar frå eit meir blanda noregskart. I begge leiarar var det god stemning, sidekommentarar med snert,  glede og vonbrot i god blanding. Det er varmt, sola jobbar frå skyfri himmel, men får ein sitja i skuggen under  kjempefurua og venta til neste kast, er kuleleiken  absolutt verd å prøva.  Og dugleiken, den kjem etter kvart.  

Kvar  tysdag og torsdag  i «vinterhalvåret»  invitere Albir-kyrkja til  boccia klokka 11.00 – med frammøte i god tid til registrering og kuletildeling.

Premieutdeling i høgtidlege former rundt kaffibordet i sjømannskyrkjehagen. (Foto: Steinar Hystad)

Premiering høyrer med, kvar gong. Det skjer i like sosiale former i bakhagen, etter vaffel og kaffi og ihuga drøfting av  kasteteknikk eller andre   store aktuelle tema. Kostar litt, men er absolutt verd sine euro, som endar i driftskassen til Sjømannskyrkja.

Ei lang og gode rekkje av stordabuar har funne  Alfaz del Pi  og Albir som  gode stader å nyta  sydens sol og klima.  Såleis skulle det vera fullt mogleg å halda oppe høg Stord-deltaking på boccia-banane ved kyrkjesenteret – rett oppom «Consumen».  Lukke til.