Byggenytt i september

Kan med RBO-godkjenning glas inn terrassar. (Foto: Steinar Hystad)

Så ymse slag søknader var til  behandling  per delegasjon hjå Eining for regulering, byggesak og oppmåling i Stord rådhus i september månad.  Her der nokre av dei som fekk  det ønskte ja-svaret:

– Løyve til tiltak, nybygg terrasse, Rusti
– Riving, tilbygg, påbygg nytt ventilasjonsanlegg, Eldøyane
– Løyve til tiltak, mellombels bustadrigg. Skjersholmane
– Ferdigattest,  bruksendring av einebustad, Nysæter
– Løyve til tiltak i eitt trinn, pipeforing, Åsringen
– Løyve til tiltak i eitt trinn, oppgradering av VA-anlegg, Haga
– Løyve til tiltak i eitt trinn, rehabilitering Skorstein, Nilsahaugen
– Løyve til tiltak, fasadeendring og innglasing av terrasse, Hamnegata
– Løyve til igangsetting, basestasjon Drangafjellsenden, Særstokken
– Mellombels brusløyve, opplæringssenter for kontor, Kjøtteinsvegen