Byggemeldinga levert

Slik blir hotellet på Nattrutekaien.

– Ja, me reknar med anleggsstart på denne sida av nyttårsskiftet. Det som no står att før «spaden kan gå i jorda» er å få signert avtale med kommunen om mellom anna flytting av snøggbåtane i byggjeperioden, seier  Kurt Arne  Tyse i Fronta  til Stordront.

Det er ein  solid  søknad regulering, byggesak og oppmåling har motteke  frå utbyggjar. Dokumentet er på 27 sider og inneber riving av noverande bygg på Nattrutekaien 9 og nybygget med hotell og terminal. Byggjetid er rekna til 22 månader og total investering er sett til  250 millionar kroner.