Kva kan gjerast med «Førlandumpen»?

Det asfalten har sprukke opp, har det laga seg til ein farleg dump like før Førlandskrysset. (Foto: Steinar Hystad)

Etter kvart byrjar sjåførar og passasjerar som passerer Førlandskrysset  på E39 å merka meir og meir «Førlandsdumpen» på kroppen.

Alle bilar på veg sørover MÅ nemleg nedom i dumpen  eller humpen, sidan han har laga seg til litt til høgre i køyrebanen. Før det blir såpass kviasamt å passera at bilistar vel å svinga utanom, (og laga farlege situasjonar) kjem det bøn om at  ansvarleg instans tek affære og fiksar tilhøva.