Tid for namnebyte her òg?

Når Rådhuset blir utan rådmann, bør det kanskje få nytt namn? (Foto: Steinar Hystad)

Stord kommunestyre har vedteke at Tommy Johansen, som om litt trer inn i stillinga som øvste kommunale administrator skal har tittelen kommunedirektør. Dermed blir ruvande Rådhuset i Leirvik, utan rådmann som har vore tittelene på den leiande stillinga i «alle år» i Stord.  

Frå grasota kjem då eit «betimeleg» spørsmål, om det vil vera ein naturleg følgje å setja nytt namn på Rådhuset?  Kommunehuset eller Heradshuset – kanskje det finst ande alternativ også?