Miljøbu ved alle kommunale bygg

Stasleg miljøbu montert bak Rådhuset. (Foto: Steinar Hystad)

Der det ved bakre inngang  til Stord Rådhus «i alle år» har stått ein alminneleg bos-container, er det no kome opp ei stasleg miljøbu.

Dagleg leiar i kommunen sine tekniske tenester, Arne Bjelland, fortel at det i bua er oppstilte tradisjonelle  dunkar for fullsortering  av avfallet.

Han legg til målet er at alle kommunale bygg, inklusive skulane,  skal få si eiga miljøbu a la den ved rådhuset.