Dagens ros til «ankerbedet»

Ankeret, i kvitt og blått… (Foto: Steinar Hystad)

Ein særs nøgd  byvandrar på Leirvik ber stordront.no  senda ros og velfortent takk til den som har «planta» ankeret i bedet  på Baard Haugland plass i Nordre kaisving.  Det gjer stordront meir enn gjerne og sidan me veit at ankerplantaren i  det kommunale grøne etat heiter Belinda Almås, er det til henne rosen her blir overlevert.

Ta turen og nyt synet!