Ekstra lange vogntog får køyre på utvalde vestlandsvegar

Eit 25 meter langt modulvogntog på testkøyring på Stord i regi av Vestland fylkeskommune. Foto: Vestland fylkeskommune

Det er Vestland fylkeskommune som melder dette på sine heimesider etter at fylkesutvalet har vedteke å opna for ekstra lange vogntog – såkalla modulvogntog – på fleire av vestlandsvegane. Fylkesvaraordførar Natalia Golis seier at dette er eit vedtak som vil gjere arbeidsdagen enklare for transportbransjen.

Testkøyringa i forkant av vedtaket vart halden på Stord.

Les heile saka på vestlandfylke.no