Funnen på el-ferista

Funnen på el-ferista. (Foto: Tipsar)

Skrue av slik dimensjon (biletet), skal truleg gjera nytta for  seg på eit større køyrety som ein av siste dagane  har passert  Presthaugshavet på  tur til/frå  Lundsseter eller  fjellheimen vår.  Skruen må har skrudd seg laus og  låg onsdag kveld  oppå den elektriske ferista som er plassert  på hovudvegen ved Solhaug. Finnaren melder at  skruen vart lagt  på toppen av eine grindarøyrpålen, ved sida av ferista.