Nye overgangshumpar i Torgbakken

Snart kjem vonleg dei kvite stripene oppå den nye asfalten. (Foto: Steinar Hystad)

Med ein maskin som freste vekk asfalt på begge sider av dei  alderssigne overgangsfelta, ein maskin som støvsuge  avskjeret, ein maskin som lag ny asfalt i utvida overgangsfelt og endeleg ein vegvals  som pressa den svarte massen til fast  underle. Ja, så gjekk det berre timar måndag kveld før Torgbakken hadde fått tre nyforma  overgangar. Det var  effektivt mannskap og maskinar frå NCC som stod  for fornyinga. Og takk for det, for det byrja etter kvart å bli sterk slitasje på dei steinsette gamle overgangane.

Snart kjem vonleg dei kvite stripene oppå den nye asfalten. (Foto: Steinar Hystad)