Stord satsar på «Livskvalitet i sjøkanten»

Bilete: Faksimile av oppslag frå Stord.

«Solen skinner lavt over vannspeilet og glinser i desemberfrosten i Leirvik, kommunesenteret i Stord som er i rivende utvikling. Stadig nye boligbygg i sentrum tiltrekker seg særlig eldre innbyggere, som etter et langt liv i hus vil leve enklere i leilighet – nær sjøen. På den nyopprustede og universelt utformede havnepromenaden møter vi to av dem: – Jeg er en oppkjeftig dame, sier Astrid Halvorsen (81). – Nei, du er frittalende, korrigerer Nils Tore Gram Økland (75). – Men man må være litt frekk, vi kan ikke være usynlige selv om vi er gamle, kontrer Halvorsen. Så ler de hjertelig begge to»

Det er i eit hefte gjeve ut av KS (kommunenes interesse- og arbeidsgjevarorganisasjon) og Senter for aldersvenleg Noreg, eit positivt kapittel frå Stord blir innleia som vist i avsnittet ovanfor.   Mykje handlar om det å bry seg, og å leggja til rette for trivnad.  På dette området er Stord ein av kommunane som har markert seg og han planar  for eit godt eldreliv.  I heftet er det fleire døme på korleis ein jobbar for den sosiale biten av loklkvardagen rundt om i landet.  Interessant lesnad. 

Søk på KS aktiv og sosial hele livet, eller klikk denne linken. (Stordomtalen startar på side 44.)