Klatreruter i Hustrudalen

I desse fjellområda i Hustrudalen har tinde- og klatreklubben no høve til å etablera klatreruter. (Foto: Steinar Hystad)

Stord tinde- og klatreklubb har inngått avtale med  Stord kommune (grunneigar) som skal gje eit nytt tilbod til aktivitet i Hustrudalen på Litlabø. I berget aust for  motocrossbanen får tinde- og klatreklubben disponera område til å etablera klatreruter  med boltar. 

I den samanheng har klubben rett til å fjerna kvistar, reinska fjellet for lause steinar samt annan vegetasjon for å sikra rutene. I tillegg får klubben  rett til å rydda stiar, samt eablera nye stiar mellom klatreområda, går det fram av avtalen.