Fleire tusen såg kassabil-løpet i Borggata

Kassabilane inntok Borggata, frå Turnhallen til Narvesen (Foto: Tor Resser)

Me er tilbake i slutten av mai 1980. Stord Røde kors har invitert  unge( i småskulealder) og eldre (opp til 90) til  deltaking i Stord Grand Prix , kassabilløpet  i Borggata med fri fart frå Turnhallen til Narvesen.  Det vart kjempesuksess, ikkje minst publikumsmessig. 50 deltakarar i ymse slag sjølvlaga doningar og langs ruta stod det  eit par tusen tilskodarar, tett i tett.

Året før var Vikabrekko (gjerne omtalt som Skulebrekko) arena for løpet, men vart i -80 flytta til Borggata då farten ned frå Vikstemmo vart i tøffaste laget.  I gata gjekk det litt rolegare  og sikrare føre seg.

Stord Grand Prix samla fleire tusen tilskuarar sist i mai 1980. (Foto: Tor Resser)
Kåra til finaste kassabilen i Stord Grand Prix 1980. Bak rattet, Ole Johnny Grindevik (Foto: Tor Resser)