Kva minner dette deg om?

Trelammet på tresamma? (Foto: Steinar Hystad)

Ein kvekk gjerne litt ekstra når det som minne om eit  nusseleg lite lam brått dukkar fram i eit skogholt. Det stod åleine oppå ein trestubbe.

I alle fall såg det slik ut, veldig likt var det. Men så var det treet sjølv som hadde konstruert eit «trelam».

Meir artig blei oppleveringa når ein på ein annan bø like etter,  kunne sjå stolt sauemor stilla spenar til rådvelde for tre spretne lam….