Takk for velskore

Ja, slik kan det altså gjerast – rettkutta og velskore. (Foto: Steinar Hystad)

Etter køyreturar langs fylkeskommunale vegar siste tida, har me sett så mange fint skrone greiner og småstammer som strekte seg farleg nær vegbanane, at me beint har lyst å skryta.  

Me vil seia takk for velskore  og sender samstundes ros til  mannskapet som styrer den velvaksne motorsaga som blir brukt i dette arbeidet.  Mykje kjekkare å sjå til skogen i vegkantane når det er gjort rette greinkutt, utan fliser som står att og streittar til alle kantar.