Støttepunkt på plass

To støttepunkt  er monterte. (Foto: Steinar Hystad)

Stordront.no  tek med stor glede fram plussprotokollen og noterer at det rekkverket i  nedgangen frå/oppgangen til, Notahaugsbrygga er retta opp med nye støttepunkt.  No er det igjen trygt å søkja  hjelp frå  rekkverket når ein vandrar Hamnepromenaden.  Tidleg i veka låg det heile på skeiva, etter å ha fått seg ein «killevink». 

Takk for velgjort.