Så mangt å sjå

Oppslått og lett utslått låg loket i det offentlege rom.

– Nei, no e eg so øvejidde, sa besto når det kom eitkvart utventa inn i synsranda hennar. Stordront.no låner uttrykket etter å ha passert eit einsleg, oppslått dolokk liggjande utandørs i eit sentralt strok av hamnebyen Leirvik.

Den som måtte sakna inretningen kan ta turen til området  kring det nye flaumvernet inst i gjestehamna.