– Må snarast bli rydda

Vonleg blir det snart rydda opp (Foto: Tipsar)

–  Dette er synet som møter reisande  til og frå Stord, og slik har det diverre sett ut  i fleire dagar utfor venterommet på Skjersholmane.  «Rette vedkomande» bør snarast gå til ryddeaksjon.

Ja, slik lyd den klare oppmoding frå tipsaren som har sendt  stordront.no vedståande bilete.