12 meter tarekast

Langt tarekast i vindkasta ved Frugardsbrua. (Foto: Steinar Hystad)

Tare i strandbeltet er lite å reagera på, det er me kystfolk vane med. Men når taren blir slengt 12 meter (og vel så det) innover land, då har naturkraftene vist noko ekstra av råskapen sin. Biletet er teke på den vesle rasteplassen ein kjem inn på når ein går nyebrua over osen i Frugardselva, og fortel kvar mengder tare som vart kast over både kai gangveg i verste vindkulene natt til laurdag.  Vart snakka om både sterk storm og orkan, og så må det har vore  unormalt høgt høgvatn.  

Ein ryddejobb ventar.