God tradisjon

Gøyal julehelsing frå Engelsen Anlegg AS. (Foto: Steinar Hystad)

Etter kvart er det blitt ein god tradisjon, ein eller annan stade på øya, at Engelsen Anlegg AS sender ut jule- og nyttårshelsing via kraftige gravemaskinar. I år (enn så legne det varer) står maskinane på  parkeringsplassen nedom Samfunnshuset på Litlabø, der dei har vore med på eit større arbeid med VA-grøfter.  

Høflege som me er  opplærte til å vera, helsar me eit «takk det same» i retur  til  anleggskarane.

Biletet