«Spaserstokken»  tilbake i Kulturhuset

Først kaffi og kringle i vestibylen – så konsert i Småsalen. (Foto: Steinar Hystad)

– Eldre og personar med bistandsbehov skal oppleva kunst og kultur på eit høgt profesjonelt nivå fleire gonger i året. Dette kan vera innan musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, biletkunst/kunsthandverk og kulturhistorie. 

Dette er den skrivne målsettinga for Stord kommune sitt  tilbod under paraplyen «Den kulturelle spaserstokk»  Målgruppa er alle eldre. Dei unge har sin eigen «kulturelle skulesekk» 

Kulturhuset var fram til pandemien endra rytmen på så mange samfunnsfelt, arena  for «spaserstokken» i Stord.  Siste åra har  arrangementet vore på flyttfot rundt til  mindre  lokale.

Onsdag kunne  kommunen igjen ønskja vel møtt til Kulturhuset. Først til dekka kaffi- og kakebord i Vestibylen, deretter til konsert med dei profesjonelle Tre tenorane i Småsalen.

Vestland fylkeskommune støttar opp med pengar og det blir lagt opp til  åtte  «treff»  i året, får stordront.no opplyst.