Ruvande på fjorden

Johan Castberg på veg (Foto: Steinar Hystad)

Han ruvar godt utpå fjorden. Ikkje vanskelig å sjå. Bilete tatt frå Storddøra, skriv Ida Koppang, som har sendt stordront dette biletet frå flyttinga av giganten frå «nyekaien» på Kjøtteinen til testplassen Klosterfjorden.

Strategiske mål  for «Johan Castberg»:
Lengde er 313 meter om ein tek med helikopterdekket i baugen. Det tilsvarar rundt tre fotballbanar. Skipet er 54,8 meter breidt, 30 meter djupt og i dei 14 lagertankane om bord er det plass til 1,1 millionar fat olje.