Fint besøk på Vikafle

Skuleskipet spegla seg i solnedgangen torsdag. (Foto: Steinar Hystad)

I solnedgangen torsdag  runda skuleskipet «Christian Radich» Sponholmen og seig roleg inn på Vikafle. Utfor  Oma Baatbyggeri let den tremastra fullriggaren ankera gå og la seg til for natta. Seglaren som vart sjøsett frå  Framnes verksteder i  1937, stoppa over på Leirvik på vegen til jubileumsmarkeringa på Moster. Frå fredag ettermiddag (kl.1600) ligg  «Christian Radich» til kai på Dalaneset, og inviterer til ope skip. Søndag blir kursen sett attende til Oslo.