350.000 kulturkroner fordelte

Sunnhordland kammerorkester eit at mange lag/organisasjonar  kan ta imot  kulturmidlar frå Stord kommune.  Her frå konsert tidlegare i vår. (Foto: Steinar Hystad)

I tråd med budsjettvedtaket av 30. november i fjor, har Utval for oppvekst og kultur fordelt 350.000 kroner kommunekroner i generelt driftstilskot til lag og organiasjonar. Alt etter søknad og vedtekne retningsliner.

126.000 til song og musikk slik:
Corona 4.000, Langeland skulekorps 18 900, Leirvik Mannskor 9.500, Rommetveit skulekorps 8.000, Sagvåg musikklag 17.000, Sagvåg skulekorps 15 400, Sanctus 2 900, Stord Musikklag 14 900, Stord skulekorps 10 900, Stord soul children 6 400, Sunnhordland kammerorkester 10 900, Sunnhordland somarkorps 4 200 og Stord musikkråd 3 000.

126 000 til idrett fordelt  slik :
Huglo idrettslag 3 200, Il Solid 11 300, IL Trott 13 200, Judoklubb Stord 3 500, Stord Basketballklubb 4 100, Stord bordtennisklubb 7 100, Stord bueskyttere 3 100, Stord fotball 10 800, Stord golfklubb 4 800, Stord hestesportslag 4 900, Stord IL 32 900, Stord petanqueklubb 3 100, Stord pistolklubb 3 100, Stord seilforening 3 200, Stord Taewon-do klubb 4 000, Stord tinde- og klatreklubb 3 700, og Stord idrettsråd 10.000.

98.000 til ålmenne lag/lag for born og unge, fordelt slik:
ADHD Noreg Stord og omegn lokallag 9 600, 1. Leirvik speidargruppe 11.600, Fjellgardane Vel 8 600, Horneland Indremisjon (søndagsskule) 13.400, Huglo bygdelag 6 300, Huglo bygdekvinnelag 4 500, Internasjonal kulturklubb 7 300, Norske reserveoffiserers forbund avd Shl. 5 100, Stord Sogelag 8 000, Sunnhordland Brettspelklubb 7 000, Venelaget Stord maritime museum 11 800 og Venskap Stord Comalapa 4.800.

Om konsekvensane kulturmidlane har for å nå berekraftmåla i kommunen, skriv saksbehandlaren:
– Kultur er i seg sjølv folkehelse og dei ulike lag/organisasjonar gjer eit kjempearbeid for folkehelsa