Pollensamling på Vikafle

Pollen i konsentrert form på Vikafle onsdag…. (Foto: Tipsar)

– Er mykje «nysepulver»  i lufta for tida, det viser att i sjøen på Vikafle, skriv  tipsar i ein kort kommentar til tilsendt bilete teke på føremiddagen onsdag. Då var det større konsentrasjonar av pollen å sjå i sjøloket fleire stader, og særs mykje inst i Leirvik hamn

Først slepte bjørka og andre lauvtre seg, siste dagane er det furua som har sendt frå seg pollen.

…og slik såg det ut i indre hamn. Ein kan nesten gå tørrskodd over vatnet. (Foto: Steinar Hystad)