Eldre saknar ryggstø på Torget

Deler av sittegruppa «Dragen» er rigga med treverk for sitting (Foto: Steinar Hystad)

I protokollen frå  førre møtet i Stord Eldreråd kan det som siste  avsnitt under  «Ymse» lesast  følgjande etterlysing:

«Leiar i eldrerådet har fått tilbakemelding om at benkane ved sparebankbygget på Torget, ikkje er tilrettelagte for eldre grunna at det ikkje er ryggstø. Eldrerådet oppmodar om at det også vert sett opp benkar med ryggstø på Torget.»