Hekketida er i gang – ta omsyn til sjøfuglane!

Taket på Kulturhuset er ein ynda hekkeplass på Leirvik. To måkar tett i tett på eit av takvindua, er eit vanleg syn på denne årstida. (Foto: Steinar Hystad)

I april startar sjøfuglane førebuingane til årets hekkesesong, og forbodet mot å gå i land i sjøfuglreservata langs kysten tar til å gjelde igjen. Men omsyn til hekkande fuglar bør ein ta både i og utanfor verna område.

Det er Statsforvaltaren i Vestland som skriv dette på sine heimesider. Les resten av saka her.