Så mangt kan freista ein gnagar…

Korken kan har hjelpt ein liten skapning og to gjennom vinteren. (Foto: Steinar Hystad)

Snørik vinter må ta deler av skulda for at det må kjøpast  nye kastestenger denne våren. Dei me hadde lagt til luftig lagring  oppunder skråtaket i skuten,  fekk fleire besøk av svolten smågnagar. Dyra såg seg mon i korken der hendene skal plasserast når fisk skal sveivast inn.

Truleg var denne føda det einaste  musene fann å bita i  når skog og mark elles,  låg under halvmeteren med snø.

Når heilt sant skal seiast, uner me smådyra den hugnad dei må ha hatt i skuten, for snella på stonga var godt tilårskomen og treg i rørslene, etter kvart. No blir det ikkje lenger berre med tanken på nykjøp, no blir det handling.