Stadig lysare klokka sju…

Måndag 11. mars klokka 0700: Vakker vekestarta over  Kvinnheradfjella. (Foto: Steinar Hystad)

Sol og skyer og landskapet, desse ingrediensane sluttar heldigvis aldri å skapa imponerande vakre og oppløftane morgonbilete. Og denne årstida når det bli stadig lysare døger, er jo berre heilmaks. Den som ventar på vårjamndøgeret, må kryssa av for 20. mars, då  er det blitt like mange lys timar som det er mørke – og vidare framover er det lyset som vinn – kvar dag.