Skal bli den føretrekte Gjestehamna

Ei populær gjestehamn skal utviklast vidare (Foto: Steinar Hystad)

Den lune og solrike gjestehamna inst i Leirvik Hamn har alt mange faste gjester  i sesongen. Frå brukarane får  hamnekontoret gode tilbakemeldingar for både kaianlegg og servicebygga på land. Dette er saker hamnesjef Inge Espenes vil jobba vidare med, kjem det fram i innspel frå Leirvik Hamn til kommunen sitt arbeid med planstrategi  for perioden 2024-2027.  Dette er måla:

  1. Å utvikla Leirvik hamn til den føretrekte gjestehamna i Sunnhordland
  2. Å styrka attraktiviteten og bruken av hamna blant innbyggjarane på Stord
  3. Å leggja til rette for at unge kan oppleva sjø/båtliv 
  4. Å leggja til rette for at eksterne aktørar innan maritime miljøtenester kan etablera seg 
  5. Å leggja til rette for grøn omstilling