Mykje greinknekk

(Foto: Jakob Vik)

– Ikkje alle furugreinene har kome like heilskinna frå snøvinteren, skriv Jakob Vik, som har sendt Stordront bilete frå Landås-skogen.

Knekte greiner frå furu- og andre tre, er å finna mange stader, som bevis på at  ein halvmeter våt snø kan vera ei for tung bør å bera.