To lause funne

To brusteinar på «ville vegar». (Foto: Steinar Hystad)

Kan det vera ein brustein-samanheng her? Spørsmålet vart relevant i same stunda som Stordront.no sin rontomkring-vandrande såg to brusteinar ved ein husvegg i Osen tysdag kveld. Kunne dei firkanta steinane koma frå nylaga «holer» i brusteinsfortau (omtalt tysdag) annan stad i Leirvik?