Ei røyst for kaireperasjon

Kommunekaien på Sørhuglo kan bli  slik enno eitt år. (Foto: Steinar Hystad)

Går det som det store fleirtalet i Utval for byutvikling vil, blir ytterste betongdel av den kommunale kaien på Sørhuglo enno eitt år hengande etter armeringsjarnet. Det ser spøkje dårleg ut, og hamnestellet har sett opp skilt med forbod mot køyring for alle typar køyrety på kaien.

Kommunestyret har for lengst sagt ja til vøla, og prosjektet låg inne i neste års hamnebudsjett med løyving på 4,1 millionar kroner.

I kommunedirektøren sitt forslag til  pengebruk komande året, vart løyvinga fjerna grunna andre preserande oppgåver.

Sidan politiske utsendingar til valmøte på Huglo i haust heldt  oppe lovnad om kaivøla 2024, var det  knytt spenning til  behandling av  hamnebudsjettet i  utvalsmøtet torsdag sist veke.

Der gjorde representanten Tor Olav Blekenberg (SP) framlegg om ta inn att reperasjon av Tongaskjerskaien og ta ut ISPS terminal på Eldøyane. Ved røysting vart det 10  for kommunedirektøren sitt forslag – 1 for Blekenberg.

Endeleg vedtak kjem i kommunestyret.