Reknar med dei held det dei lova

Huglo etterspør oppstart for detaljreguleringsplanen for fast samband til Tysnes med bru over Laukhammarsundet. (Foto: Steinar Hystad)

På folkemøtet i Huglo Bygdehus i førkant av kommunevalet i haust, stilte  bygdelaget, ved leiar Sigurd Huglen, to spørsmål til  dei politiske  utsendingane frå  åtte parti.  Det gjeld to punkt med stor betydning for øya:

  1. Vil den kommunale kaien på Sørhuglo bli oppgradert i 2024?
  2.  Utføring av detaljreguleringsplanen for fastsambandet Huglo Tysnes,  bygdelaget etterspør oppstart av dette arbeidet.

Møtelyden fekk oppløftande svar:

  1. Alle parti viste til at  utbering av kommunekaien var i investeringsplanen for 2024, og vil bli utført.  (Her kan leggjast til at i kommunedirektøren sitt framlegg, er kaivøla fjerne frå investeringsplanen)
  2. Alle parti lova oppstart av planarbeidet for fastsambandet i 2024.

– Me reknar med at  dei folkevalte held det dei har lova, heiter det i  oppfølgingsbrev frå Huglo Bygdelag,   sendt ordførar og kommunedirektør.