Skiftar vindmølleblad

To av  dei 55 vindmøllene på Midtfjellet. (Foto: Steinar Hystad)

Det blir for tida skifta  blad på vindmøller på Midtfjellet, og i den samanheng  er det søkt om å få bruka den kommunale kaien på Årskog til. omlasting. Dei gamle vindmølleblada skal vidare til gjennvinning, og planen til Haugland Transport å  frakta  dei lange konstruksjonane  til kaien når frakteskipet kjem og lasta dei direkte om bord.